Tag: Lớp 9

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975 trải qua 3 chiến dịch lớn là?

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 là chiến dịch quyết định của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam trong...

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất lực lượng nào hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam?

Chiến tranh thế giới thứ nhất là một sự kiện lịch sử quan trọng có ảnh hưởng sâu sắc đến cách mạng Việt Nam. Sau...

Khó khăn lớn nhất về khí hậu đối với sản xuất và đời sống ở Tây nguyên là?

Tây nguyên là một trong những vùng đất kì lạ của Việt Nam, nằm ở phía nam của miền Trung. Tây Nguyên có địa...

Nhóm gồm các chất khí đều khử được CuO ở nhiệt độ cao là?

CuO là công thức hóa học của oxit đồng(II), một hợp chất hóa học được tạo thành từ nguyên tố đồng (Cu) và oxi...

Ba đồng chí lớp đầu tiên của đoàn hy sinh tại Liên Xô được nhà nước Liên Xô trao tặng huân chương gì?

Ba đồng chí lớp đầu tiên của Đoàn hy sinh tại Liên Xô là Lý Nam Thanh, Lý Thúc Chất và Lý Anh Tự. Ba...

Ngày 17 tháng 1 năm 1960 tại bến tre nổ ra phong trào đấu tranh nào?

Phong trào Đồng Khởi là một cuộc khởi nghĩa của nhân dân miền Nam Việt Nam chống lại chính quyền thuộc địa Pháp vào...

Worldwide News, Local News in London, Tips & Tricks