Tag: Lớp 7

Động vật có xương sống bao gồm:

Động vật có xương sống là một nhóm động vật thuộc ngành động vật có dây sống, bao gồm các loài có xương sống...

Kinh đô Thăng Long chính thức được thành lập vào năm nào?

Trước khi có tên là Thăng Long, khu vực này đã được các triều đại tiền Lý sử dụng làm kinh đô và trung...

Khi Lê Hoàn lên ngôi vua nước ta phải đối phó với bọn xâm lược nào?

Năm Canh Thìn 980, Lê Hoàn (940-1005) lên ngôi Hoàng đế, đặt niên hiệu là Thiên Phúc. Trong bối cảnh đó, nước ta vừa...

Worldwide News, Local News in London, Tips & Tricks