Tag: Lớp 12

Theo Đacuyn, đơn vị tác động của chọn lọc tự nhiên là?

Định luật Darwin (Đacuyn) về tiến hóa là một trong những lý thuyết quan trọng nhất trong sinh học, mô tả quá trình tiến...

Năm 1986 việt nam bắt đầu công cuộc đổi mới trong bối cảnh nào sau đây?

Cuộc đổi mới là một sự kiện lịch sử quan trọng của Việt Nam, bắt đầu từ năm 1986 và tiếp tục cho đến...

Đáp án và giải thích: Mô sẹo là mô?

Mô sẹo thường được sử dụng trong nhân giống thực vật bằng phương pháp nuôi cấy mô. Mô sẹo không nên nhầm lẫn với...

Nhân tố sinh thái vô sinh bao gồm?

Các yếu tố của nhân tố sinh thái vô sinh có thể tác động trực tiếp đến sự sống còn, sự phát triển và...

Worldwide News, Local News in London, Tips & Tricks