Tag: Lớp 12

Các mặt hàng nhập khẩu của nước ta ngày càng đa dạng chủ yếu do?

Các mặt hàng nhập khẩu của nước ta ngày càng đa dạng là một dấu hiệu tích cực cho sự phát triển kinh tế...

Điểm giống nhau chủ yếu của địa hình vùng núi Đông bắc và Tây bắc là?

Địa hình vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc Việt Nam khá đa dạng và phức tạp. Vùng núi Đông Bắc Việt Nam chủ...

Một số nhà máy nhiệt điện chạy bằng dầu ở Đông nam bộ phục vụ cho?

Nhà máy nhiệt điện chạy bằng dầu là loại nhà máy có công suất lớn, có thể vận hành được quanh năm và không...

Thuận lợi cơ bản của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa sau cách mạng tháng tám năm 1945 là?

Cách mạng tháng 8 năm 1945 là sự kiện lịch sử quan trọng của Việt Nam, đánh dấu sự kết thúc của thời kỳ...

Tại sao Nhật Bản chú trọng phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng kỹ thuật cao?

Thay vì lựa chọn các hướng phát triển kinh tế như nhiều nước thời ký đó, Nhật Bản lại chọn con đường phát triển...

Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 hiện tượng xảy ra là?

Phản ứng trao đổi ion giữa axit và bazơ là một loại phản ứng hóa học xảy ra khi hai chất có tính axit...

Worldwide News, Local News in London, Tips & Tricks