Tag: Lớp 11

Liên Xô đã có thái độ như thế nào với các nước phát xít?

Liên Xô đã góp phần quan trọng vào việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Các em...

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất các nước phương tây đã thay đổi chính sách đối với các nước thuộc địa ở Đông...

Có thể nói rằng sau chiến tranh thế giới thứ nhất, các nước phương Tây đã thay đổi chính sách theo hướng trái ngược...

Ý nghĩa chủ yếu của chiến thắng Berlin của Liên Xô trong chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

Chiến tranh thế giới thứ 2 là cuộc chiến tranh quy mô toàn cầu diễn ra từ năm 1939 đến năm 1945 giữa hai...

Bài tập: Energy is fundamental to human beings, especially to poor people – the one – third of humanity

Dựa vào đoạn văn dưới đây để trả lời các câu hỏi. trong bài viết này cô sẽ giúp cả em trả lời các...

Các dân tộc ít người của Trung Quốc phân bố rải rác ở khu vực nào sau đây?

Theo thống kê năm 2020, Trung Quốc có 56 dân tộc được chính quyền công nhận. Người Hán là dân tộc lớn nhất và...

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những khó khăn biến động về kinh tế của liên bang nga đầu thập niên 90 của thế...

Cuối thập niên 80, Nga đã đối mặt với tình trạng khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, tình trạng nợ nần tăng cao và...

Worldwide News, Local News in London, Tips & Tricks