Tag: Lớp 11

Liên minh chống phát xít hình thành năm 1942 thường được gọi là gì?

Liên minh chống phát xít là một khối liên minh quân sự và chính trị giữa các nước chống lại chủ nghĩa phát xít...

Sự kiện nước Đức kí văn bản đầu hàng không điều kiện ngày 9-5-1945 có ý nghĩa gì?

Sự kiện nước Đức kí văn bản đầu hàng không điều kiện ngày 9-5-1945 là một trong những sự kiện quan trọng nhất của...

Tháng 6 – 1941, phát xít Đức quyết định tấn công liên xô vì?

Vào tháng 6 năm 1941, chủ nghĩa phát xít Đức quyết định tiến hành một cuộc tấn công lớn vào Liên Xô (Soviet) trong...

Ngày 9-5-1945 đã đi vào lịch sử thế giới là ngày gì?

Ngày 9-5 được kỷ niệm hằng năm ở nhiều quốc gia, đặc biệt là Nga và các nước SNG, với các hoạt động lễ...

Cây cà chua đến tuổi lá thứ mấy thì ra hoa?

Cây cà chua là một loại cây trồng phổ biến trong nhiều vùng khí hậu. Cây cà chua có thể cao từ 0.5 đến...

Trận Trân Châu Cảng gây ra hậu quả gì?

Trận Trân Châu Cảng là một cuộc tấn công bất ngờ của Nhật Bản vào căn cứ hải quân Mỹ ở Hawaii vào ngày...

Worldwide News, Local News in London, Tips & Tricks