Tag: Lớp 10

Sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của nước ta từ khi đổi mới đến nay diễn ra theo xu hướng?

Sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của nước ta từ khi đổi mới là một quá trình không ngừng nhằm tăng cường...

Viết chương trình in toàn bộ dãy các số tự nhiên từ 1 đến 100 trên một hàng ngang

Để viết chương trình in toàn bộ dãy các số tự nhiên từ 1 đến 100 trên một hàng ngang, ta có thể sử...

Một trong những đặc trưng của tín ngưỡng bản địa Đông Nam Á là?

Tín ngưỡng bản địa Đông Nam Á là một phần quan trọng của văn hóa và lịch sử của khu vực này. Các tín...

Quần thể chùa tháp Pa-gan là một trung tâm kiến trúc kỳ vĩ nằm ở quốc gia Đông nam á nào?

Quần thể chùa tháp Pa-gan được xây dựng từ thế kỷ IX đến thế kỷ XIII bởi các vua chúa của vương quốc Pa-gan,...

Loại hình nhà ở phổ biến của cư dân Chăm pa là?

Cư dân Chăm Pa là một nhóm dân tộc thiểu số ở Việt Nam, có nguồn gốc từ vương quốc Chăm Pa cổ đại....

Đặc điểm chung của các nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam là?

Đất nước Việt Nam có lịch sử lâu đời và phong phú. Trên mảnh đất này đã hình thành và phát triển một số...

Worldwide News, Local News in London, Tips & Tricks