Sinh học

Trong thiên nhiên cây tre có thể sinh sản bằng?

Sinh sản vô tính là một quá trình đa dạng và quan trọng trong cả tự nhiên và trong sản xuất. Việc hiểu rõ...

Bào tử ở thực vật mang bộ nhiễm sắc thể?

Bào tử ở thực vật là cơ quan sinh sản và phát triển trong quá trình sinh sản của thực vật. Bào tử thường...

Hình thức sinh sản của cây dương xỉ là sinh sản?

Dương xỉ là loài thực vật có hoa trong họ Dương xỉ (Equisetaceae). Đây là một loại thực vật có rễ và thân rất...

Trong sinh sản sinh dưỡng ở thực vật cây mới được tạo ra?

Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản có ở thực vật và động vật. Đây là hình thức sinh sản mà thế...

Sinh sản vô tính ở thực vật là cây non được sinh ra mang đặc tính?

Sinh sản vô tính ở thực vật là quá trình tạo ra các cá thể mới mà không có sự kết hợp giới tính...

Sinh sản vô tính là gì? Các hình thức và ứng dụng của sinh sản vô tính

Ở động vật và thực vật, có 2 loại sinh sản đó là sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính. Trong chương...

Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản?

Sinh sản vô tính là một hình thức sinh sản mà không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng để tạo ra...

Tác dụng của hoocmôn sinh trưởng GH là?

Hormone sinh trưởng GH có vai trò quan trọng trong quá trình tăng trưởng và phát triển của cơ thể, đặc biệt là xương...

Phát triển của cơ thể động vật bao gồm?

Phát triển cơ thể của động vật bao gồm nhiều giai đoạn khác nhau. Trong quá trình phát triển, động vật phải trải qua...

Đăng ký theo dõi

Bài viết mới