Sinh học

Cây cà chua đến tuổi lá thứ mấy thì ra hoa?

Cây cà chua là một loại cây trồng phổ biến trong nhiều vùng khí hậu. Cây cà chua có thể cao từ 0.5 đến...

Động vật có xương sống bao gồm:

Động vật có xương sống là một nhóm động vật thuộc ngành động vật có dây sống, bao gồm các loài có xương sống...

Sắc tố tiếp nhận ánh sáng trong phản ứng quang chu kì của thực vật là?

Sắc tố tiếp nhận ánh sáng trong phản ứng quang chu kì của thực vật là các chất hữu cơ có khả năng hấp...

Theo Đacuyn, đơn vị tác động của chọn lọc tự nhiên là?

Định luật Darwin (Đacuyn) về tiến hóa là một trong những lý thuyết quan trọng nhất trong sinh học, mô tả quá trình tiến...

Đáp án và giải thích: Mô sẹo là mô?

Mô sẹo thường được sử dụng trong nhân giống thực vật bằng phương pháp nuôi cấy mô. Mô sẹo không nên nhầm lẫn với...

Nhân tố sinh thái vô sinh bao gồm?

Các yếu tố của nhân tố sinh thái vô sinh có thể tác động trực tiếp đến sự sống còn, sự phát triển và...

Ý nghĩa sinh học của hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật hạt kín là gì?

Thụ tinh kép ở thực vật là hiện tượng kết hợp giữa một tinh tử với noãn cầu và một tinh tử với nhân...

Thụ tinh kép ở thực vật có hoa là?

Hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật có hoa có thể xảy ra tự nhiên hoặc thông qua kỹ thuật thụ tinh nhân...

Ý nào không đúng với ưu điểm của phương pháp nuôi cấy mô?

Phương pháp nuôi cấy mô là một kỹ thuật sinh học phân tử dùng để tạo ra các tế bào hoặc các mô mới...

Đăng ký theo dõi

Bài viết mới