Học tiếng Hàn không khó

spot_img

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất lực lượng nào hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam?

Tặng cô 5 sao nha!

Chiến tranh thế giới thứ nhất là một sự kiện lịch sử quan trọng có ảnh hưởng sâu sắc đến cách mạng Việt Nam.

Sau cuộc chiến này, tình hình thế giới đã có những biến đổi lớn, tạo điều kiện cho phong trào giải phóng dân tộc và xã hội chủ nghĩa ở các nước thuộc địa phát triển mạnh mẽ.

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất lực lượng nào hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam?

A. Công nhân.

B. Nông dân.

C. Tiểu tư sản.

D. Tư sản dân tộc.

Đáp án đúng: B

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất lực lượng nào hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam đó chính là giai cấp nông dân.

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp nông dân là lực lượng hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam. Họ bị thực dân Pháp và phong kiến bóc lột tàn nhẫn, phải chịu nhiều ách thuế và nợ nần. Họ đã tham gia vào nhiều cuộc khởi nghĩa chống lại sự áp bức và bóc lột của thực dân Pháp và phong kiến.

Họ đã đóng góp vào sự thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và giành được quyền tự do, độc lập cho dân tộc.

Giải thích đáp án

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất lực lượng nào hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam đó chính là giai cấp nông dân. Đây là một sự thật không thể phủ nhận được trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của dân tộc Việt Nam.

Giai cấp nông dân đã chịu đựng những khổ ải vô cùng nặng nề do sự áp bức bóc lột của thực dân Pháp và phong kiến. Họ đã trở thành người nghèo nhất, khốn khổ nhất trong xã hội thuộc địa. Nhưng chính từ đó, họ đã có ý thức tự giác và quyết tâm cao để đòi lại quyền sống và quyền tự do cho mình và cho dân tộc.

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất lực lượng nào hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam?

Giai cấp nông dân đã tham gia tích cực vào các phong trào cách mạng ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất. Họ đã làm rạng danh các cuộc khởi nghĩa Yên Thế, Thái Nguyên, Nghệ Tĩnh Sóc… Họ đã làm cho các cuộc khởi nghĩa trở thành biểu hiện cao nhất của ý chí không khuất phục của dân tộc Việt Nam trước sự xâm lược của Pháp. Họ đã làm cho các cuộc khởi nghĩa trở thành nguồn cảm hứng và tiền đề cho Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công.

Giai cấp nông dân là lực lượng hăng hái và đông đảo nhất của Cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất không chỉ vì số lượng chiếm 90% dân số mà còn vì vai trò quan trọng trong việc duy trì sản xuất kinh tế và bảo vệ an ninh quốc gia. Giai cấp nông dân luôn luôn là người bạn tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những tác động của chiến tranh thế giới thứ nhất đến cách mạng Việt Nam như thế nào?

Thành công của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và sự thành lập Quốc tế Cộng sản năm 1919 đã làm rung chuyển thế giới cũ và khơi dậy niềm tin vào sự sống của nhân dân bị áp bức.

Đối với Việt Nam, chiến tranh thế giới thứ nhất cũng mang lại những hậu quả nặng nề. Người Việt Nam bị Pháp cưỡng chế nhập ngũ để chiến đấu ở châu Âu và các chiến trường khác. Hàng chục ngàn người đã hy sinh hoặc bị thương trong cuộc chiến không liên quan đến quyền lợi của họ.

Ngoài ra, Pháp còn khai thác tài nguyên thiên nhiên và nhân lực của Việt Nam để phục vụ cho chiến tranh. Người Việt Nam phải gánh chịu sự đói khổ, thiếu thuốc men, dịch bệnh và sưu cao thuế nặng.

giai cấp nông dân sau chiến tranh thế giới thứ nhất

Tuy nhiên, chiến tranh thế giới thứ nhất cũng làm cho người Việt Nam có được những kinh nghiệm quý báu trong việc tiếp xúc với văn hóa và chính trị của các nước phương Tây. Một số người đã có ý thức về quyền tự trị của dân tộc và mong muốn thoát khỏi ách đô hộ của Pháp.

Họ đã tổ chức các hoạt động đấu tranh cho độc lập dân tộc ở trong và ngoài nước. Trong số này, có Nguyễn Ái Quốc – người sau này trở thành Hồ Chí Minh – là người tiên phong trong việc kết hợp hai luồng cách mạng: yêu nước và xã hội chủ nghĩa.

Như vậy, có thể nói rằng chiến tranh thế giới thứ nhất đã gây ra những thiệt hại to lớn cho Việt Nam nhưng cũng làm cho người Việt Nam tỉnh ngộ và khơi gợi niềm hy vọng vào một tương lai mới.

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, cách mạng Việt Nam đã được thành lập như thế nào?

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, tình hình thế giới đã có những biến đổi lớn. Các nước thuộc địa đã đấu tranh yêu cầu quyền tự do dân tộc và xã hội chủ nghĩa đã phát triển mạnh mẽ. Ở Việt Nam, phong trào cách mạng đã bùng nổ với sự tham gia của các tầng lớp nhân dân rộng rãi.

Phong trào cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất có ba giai đoạn chính:

Giai đoạn từ năm 1919 đến năm 1925

Phong trào yêu nước và cách mạng bắt đầu hình thành và phát triển với sự lãnh đạo của các tổ chức yêu nước tiên tiến như Đông Dương Công Đảng, Việt Nam Quang Phục Hội, Việt Nam Quốc Dân Đảng…

Trong giai đoạn này, Nguyễn Ái Quốc đã hoạt động tích cực ở nước ngoài để vận động quốc tế ủng hộ dân tộc Việt Nam và tiếp xúc với phong trào công nhân quốc tế.

thành lập đảng cộng sản việt nam

Giai đoạn từ năm 1925 đến năm 1930

Phong trào cách mạng Việt Nam có bước tiến mới khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày 3/2/1930 do Nguyễn Ái Quốc sáp nhập ba tổ chức cách mạng là Đông Dương Cộng Sản Đảng, An Nam Cộng Sản Đảng và Thanh Niên Cộng Sản Đoàn.

Đây là sự kiện lịch sử quan trọng, mở ra kỉ nguyên mới cho cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phong trào công nhân và nông dân đã phát triển mạnh mẽ với các cuộc bãi công, biểu tình và khởi nghĩa.

Giai đoạn từ năm 1930 đến cuối những năm 1930

Phong trào cách mạng Việt Nam gặp khó khăn do sự ngăn chặn và bạo tàn của thực dân Pháp. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phong trào vẫn duy trì được hoạt động và có những bước tiến mới trong việc xây dựng tổ chức và lực lượng cách mạ

Phong trào cách mạng Việt Nam gặp khó khăn do sự ngăn chặn và bạo tàn của thực dân Pháp. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phong trào vẫn duy trì được hoạt động và có những bước tiến mới trong việc xây dựng tổ chức và lực lượng cách mạng.

Phong trào cách mạng Việt Nam đã chứng minh được ý chí kiên cường và tinh thần yêu nước của người Việt Nam. Phong trào cũng đã góp phần vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa khác trên thế giới.

FAQs liên quan

Tại sao cách mạng Việt Nam lại được coi là một trong những phong trào cách mạng thành công nhất thế giới?

Cách mạng Việt Nam được coi là một trong những phong trào cách mạng thành công nhất thế giới vì nó đã đánh đổ chế độ thực dân Pháp và phong kiến nhà Nguyễn, giành lại độc lập dân tộc và xây dựng chính quyền nhân dân.

Cách mạng Việt Nam đã có những ảnh hưởng gì đến các phong trào cách mạng khác trên thế giới?

Cách mạng Việt Nam đã góp phần vào sự vận động của các lực lượng tiến bộ trên thế giới, làm rung chuyển nền tảng của chủ nghĩa đế quốc và thu hút sự quan tâm và ủng hộ của các nước bạn bè. Cách mạng Việt Nam đã trở thành nguồn cảm hứng và kinh nghiệm cho các phong trào cách mạng khác ở Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ Latinh.

Cô giáo Bảo Như
Cô giáo Bảo Nhưhttps://thihocki.edu.vn
Tôi là một giáo viên hiện đang công tác tại một trường ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành giáo dục và có hơn 5 năm kinh nghiệm giảng dạy. Tôi đam mê nghề giáo và luôn cố gắng tìm kiếm những phương pháp giảng dạy mới để giúp học sinh hiểu bài tốt hơn và phát triển toàn diện về mặt trí tuệ cũng như tinh thần. Tôi tin rằng, giáo dục là chìa khóa để giải quyết nhiều vấn đề xã hội và tôi luôn cố gắng góp phần vào sự phát triển của đất nước thông qua công tác giảng dạy. Ngoài ra, tôi còn đam mê viết lách và thích đọc sách để cập nhật kiến thức mới.

- Advertisement -