Lịch sử

Ngày 9-5-1945 đã đi vào lịch sử thế giới là ngày gì?

Ngày 9-5 được kỷ niệm hằng năm ở nhiều quốc gia, đặc biệt là Nga và các nước SNG, với các hoạt động lễ...

Sự kiện nào dưới đây gắn liền với ngày 24 tháng 10 năm 1945?

Bản Hiến chương Liên hợp quốc là văn bản quy định các mục đích, nguyên tắc và cơ cấu của tổ chức này. Bản...

Trận Trân Châu Cảng gây ra hậu quả gì?

Trận Trân Châu Cảng là một cuộc tấn công bất ngờ của Nhật Bản vào căn cứ hải quân Mỹ ở Hawaii vào ngày...

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975 trải qua 3 chiến dịch lớn là?

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 là chiến dịch quyết định của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam trong...

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất lực lượng nào hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam?

Chiến tranh thế giới thứ nhất là một sự kiện lịch sử quan trọng có ảnh hưởng sâu sắc đến cách mạng Việt Nam. Sau...

Liên Xô đã có thái độ như thế nào với các nước phát xít?

Liên Xô đã góp phần quan trọng vào việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Các em...

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất các nước phương tây đã thay đổi chính sách đối với các nước thuộc địa ở Đông...

Có thể nói rằng sau chiến tranh thế giới thứ nhất, các nước phương Tây đã thay đổi chính sách theo hướng trái ngược...

Ý nghĩa chủ yếu của chiến thắng Berlin của Liên Xô trong chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

Chiến tranh thế giới thứ 2 là cuộc chiến tranh quy mô toàn cầu diễn ra từ năm 1939 đến năm 1945 giữa hai...

Một trong những đặc trưng của tín ngưỡng bản địa Đông Nam Á là?

Tín ngưỡng bản địa Đông Nam Á là một phần quan trọng của văn hóa và lịch sử của khu vực này. Các tín...

Đăng ký theo dõi

Bài viết mới