Học tiếng Hàn không khó

spot_img

Năm 1986 việt nam bắt đầu công cuộc đổi mới trong bối cảnh nào sau đây?

Tặng cô 5 sao nha!

Cuộc đổi mới là một sự kiện lịch sử quan trọng của Việt Nam, bắt đầu từ năm 1986 và tiếp tục cho đến ngày nay. Đây là một cuộc cách mạng kinh tế, chính trị và xã hội, nhằm đưa Việt Nam ra khỏi tình trạng khó khăn sau chiến tranh và phát triển đất nước.

Cùng cô trả lời câu hỏi trắc nghiệm Năm 1986 việt nam bắt đầu công cuộc đổi mới trong bối cảnh nào trong chương trình Lịch sử lớp 12 nhé!

Năm 1986 việt nam bắt đầu công cuộc đổi mới trong bối cảnh nào:

A. Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ.

B. Chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ.

C. Đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng.

D. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.

Đáp án đúng: C.

Năm 1986, việt nam bắt đầu công cuộc đổi mới trong bối cảnh đất nước ta đang lâm vào tình trạng khủng hoảng.

Giải thích đáp án

Nguyên nhân

Năm 1986, Việt Nam bắt đầu công cuộc đổi mới trong bối cảnh đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế, xã hội và quốc phòng. Đó là kết quả của những sai lầm trong lãnh đạo và quản lý của Đảng và Nhà nước sau chiến tranh giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước.

công cuộc đổi mới năm 1986

Chi tiết cuộc đổi mới năm 1986

Công cuộc đổi mới của Việt Nam là một chương trình cải cách toàn diện về mọi mặt, được Đảng cộng sản Việt Nam đề ra và lãnh đạo thực hiện với mục tiêu phát triển đất nước về mọi mặt, có định hướng xã hội chủ nghĩa. Công cuộc đổi mới bao gồm các lĩnh vực như kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và quốc phòng an ninh.

Công cuộc đổi mới đã tạo ra sự phát triển toàn diện và tăng trưởng mạnh về kinh tế của Việt Nam, cũng như nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam trong khu vực và thế giới.

Về kinh tế

Công cuộc đổi mới kinh tế của Việt Nam là một phần quan trọng của công cuộc đổi mới toàn diện. Công cuộc đổi mới kinh tế bắt đầu từ năm 1986 với Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về cải cách chính sách kinh tế nông nghiệp.

Sau đó, các biện pháp cải cách khác được thực hiện như: thay đổi hệ thống quản lý kinh tế từ kế hoạch hóa sang thị trường; khuyến khích sự phát triển của các doanh nghiệp tư nhân và nước ngoài; mở cửa và hội nhập với thế giới bên ngoài; cải tiến hạ tầng và công nghệ; xây dựng một hệ thống ngân hàng và tài chính hiện đại.

đại hội VI năm 1986

Nhờ công cuộc đổi mới kinh tế, Việt Nam đã có những thành tựu vượt bậc về kinh tế trong 35 năm qua. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm là 6,8%, thu nhập bình quân đầu người đã tăng gấp 30 lần so với năm 1986, tỷ lệ người dân sống dưới mức nghèo giảm từ 58% xuống còn 2,75%, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ chiếm khoảng 200% GDP.

Về chính trị

Công cuộc đổi mới chính trị của Việt Nam là một phần quan trọng của công cuộc đổi mới toàn diện. Công cuộc đổi mới chính trị được tiến hành nhằm mục tiêu xây dựng một hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa vững mạnh, hiệu quả và dân chủ.

Công cuộc đổi mới chính trị gắn liền với công cuộc đổi mới kinh tế và công cuộc mở cửa với thế giới bên ngoài.

Một số biện pháp cải cách chính trị đã được thực hiện như: tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; phát triển các tổ chức xã hội; nâng cao hiệu lực của Nhà nước; thúc đẩy dân chủ ở cơ sở; bảo đảm quyền con người và công dân.

Công cuộc đổi mới chính trị đã góp phần vào sự ổn định và phát triển của Việt Nam trong 35 năm qua.

Về văn hóa

Công cuộc đổi mới văn hóa nhằm xây dựng và phát triển một nền văn hóa tiên tiến mang bản sắc dân tộc, góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của nhân dân và thể hiện vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công cuộc đổi mới văn hóa cũng là một phương thức để giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời tiếp thu và sáng tạo các giá trị văn hóa mới phù hợp với xu thế hiện đại.

Công cuộc đổi mới văn hóa bao gồm nhiều hoạt động như: cải cách chính sách và pháp luật về văn hóa; khuyến khích sự sáng tạo và tự do ngôn luận trong lĩnh vực nghệ thuật, báo chí, xuất bản; bảo tồn và phát triển các di sản văn hóa; nâng cao nhận thức và ý thức về bảo vệ môi trường; tăng cường giao lưu và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hóa.

đường lối đổi mới 1986

Về đối ngoại

Công cuộc đổi mới đối ngoại nhằm mở rộng và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia và thúc đẩy sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Công cuộc đổi mới đối ngoại 1986 đã mang lại những thành tựu quan trọng như: khôi phục và thiết lập quan hệ ngoại giao với hầu hết các nước trong khu vực và trên thế giới; gia nhập các tổ chức quốc tế và khu vực như Liên Hợp Quốc, ASEAN, APEC; thu hút được nguồn vốn ODA và FDI lớn; tăng cường giao lưu văn hóa, khoa học, giáo dục và du lịch; tham gia tích cực vào các hoạt động bình ổn khu vực và giải quyết các tranh chấp biên giới.

 

Cô giáo Bảo Như
Cô giáo Bảo Nhưhttps://thihocki.edu.vn
Tôi là một giáo viên hiện đang công tác tại một trường ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành giáo dục và có hơn 5 năm kinh nghiệm giảng dạy. Tôi đam mê nghề giáo và luôn cố gắng tìm kiếm những phương pháp giảng dạy mới để giúp học sinh hiểu bài tốt hơn và phát triển toàn diện về mặt trí tuệ cũng như tinh thần. Tôi tin rằng, giáo dục là chìa khóa để giải quyết nhiều vấn đề xã hội và tôi luôn cố gắng góp phần vào sự phát triển của đất nước thông qua công tác giảng dạy. Ngoài ra, tôi còn đam mê viết lách và thích đọc sách để cập nhật kiến thức mới.

- Advertisement -