Học tiếng Hàn không khó

spot_img

Năm 1920 Nguyễn Ái Quốc có đóng góp nào sau đây đối với cách mạng Việt Nam?

Tặng cô 5 sao nha!

Nguyễn Ái Quốc tên thật là Nguyễn Sinh Cung, sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 tại Nghệ An. Từ năm 1911 đến năm 1919, Người đi du hành khắp các châu lục và làm việc trong các tàu thủy. Năm 1919, Người sang Pháp và tham gia phong trào yêu nước của người Việt Nam tại đây.

Trong giai đoạn từ năm 1920 đến năm 1930, Người đã có những hoạt động quan trọng làm tiền đề cho việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.

Năm 1920 – 1930, Nguyễn Ái Quốc có đóng góp nào sau đây đối với cách mạng Việt Nam?

A. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam.

B. Tập hợp quần chúng tham gia sáng lập tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng.

C. Vận động quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc khởi nghĩa Yên Bái.

D. Sáng lập tổ chức Tâm Tâm xã và đào tạo cán bộ cách mạng cho khởi nghĩa.

Đáp án đúng: A.

Trong giai đoạn 1920-1930,  Nguyễn Ái Quốc đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam.

Giải thích đáp án

Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc là con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

Sau khi ra đi và tìm được con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam, từ năm 1920 – 1930, Nguyễn Ái Quốc đã chuẩn bị đầy đủ các văn kiện, điều kiện về lý luận, tư tưởng, tổ chức cho sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam.

Đây là 1 bước ngoặc lớn trong phong trào giải phòng dân tộc của ta.

nguyễn ái quốc

Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong giai đoạn 1920 – 1930

Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp

Nguyễn Ái Quốc đã có những hoạt động quan trọng ở Pháp từ năm 1917 đến 1923. Dưới đây là một số điểm nổi bật:

 • Nguyễn Ái Quốc đã tham gia vào phong trào yêu nước của người Việt Nam ở Pháp và đấu tranh cho quyền tự do của dân tộc.
 • Nguyễn Ái Quốc đã thành lập các tổ chức cách mạng như Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Cách mạng (1919), Đảng Cộng sản Việt Nam (1920) và Đông Dương Cộng sản Liên minh (1924).
 • Nguyễn Ái Quốc đã viết và phát hành các tài liệu cách mạng như Tuyên ngôn Độc lập của nhân dân Việt Nam (1919), Bản kiến nghị về vấn đề Đông Dương (1919), Du Tử Lê – Những ngày tháng khổ sở trong tù cải tạo (1923) và Sự thật về chế độ thuộc địa Pháp ở Đông Dương (1925).
 • Nguyễn Ái Quốc đã tiếp xúc và học hỏi chủ nghĩa Mác – Lênin từ các nhà lãnh đạo cách mạng quốc tế như Lê Nin, Trần Phú, Hồ Tùng Mậu và Ngô Gia Tự.
 • Nguyễn Ái Quốc đã tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp vào năm 1920 và trở thành chiến sĩ cộng sản quốc tế.

nguyễn ái quốc ở pháp

Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô

 • Nguyễn Ái Quốc đã tham dự Hội nghị Quốc tế Nông dân vào tháng 6 năm 1923 và được bầu vào Ban Chấp hành.
 • Nguyễn Ái Quốc đã tham dự Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản vào năm 1924 và được giao nhiệm vụ chủ trì phong trào cách mạng Đông Dương.
 • Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Đông Dương Cộng sản Liên minh vào tháng 2 năm 1925 và phát hành báo Thanh Niên để tuyên truyền cho nhân dân Việt Nam.
 • Nguyễn Ái Quốc đã tiếp tục học tập và làm việc trong các cơ quan của Quốc tế Cộng sản và Liên Xô, như Viện Đông Phương, Học viện Khoa học Xã hội, Ban Châu Á của Comintern.
 • Nguyễn Ái Quốc đã giữ liên lạc với các đồng chí cách mạng trong nước và khu vực Đông Nam Á, như Trần Phú, Lê Hồng Phong, Tôn Đức Thắng, Hồ Tùng Mậu.

nguyễn ái quốc ở liên xô

Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc

Nguyễn Ái Quốc đã có những hoạt động quan trọng ở Trung Quốc từ năm 1924 đến 1925. Dưới đây là một số điểm nổi bật:

 • Nguyễn Ái Quốc đã về Quảng Châu vào cuối năm 1924 để tham gia vào phong trào cách mạng Trung Quốc do Tôn Dật Tiên lãnh đạo.
 • Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Trường Cán bộ Đông Dương vào tháng 5 năm 1925 để đào tạo các cán bộ cách mạng cho Việt Nam.
 • Nguyễn Ái Quốc đã phát hành các tài liệu và sách báo để tuyên truyền cho nhân dân Việt Nam về chủ nghĩa Mác-Lênin và cách mạng Trung Quốc.
 • Nguyễn Ái Quốc đã kết hợp với các tổ chức cách mạng của Việt Nam và Đông Nam Á, như Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Hội Đông Dương Cách mạng Thanh niên, Hội Đông Dương Cộng sản Liên minh

nguyễn ái quốc ở hongkong

Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Thái Lan

Nguyễn Ái Quốc đã có những hoạt động cách mạng ở Thái Lan từ năm 1928 đến 1930. Dưới đây là một số điểm nổi bật:

 • Nguyễn Ái Quốc đã cải trang là một nhà sư đầu trọc, với bí danh Thầu Chín để tuyên truyền và huấn luyện cho Việt kiều tại Thái Lan.
 • Nguyễn Ái Quốc đã xuất bản các báo cách mạng như Công Lý, Tân Dân Chủ, Tân Việt Nam để gửi về nước và khu vực Đông Nam Á.
 • Nguyễn Ái Quốc đã tiếp xúc và hợp tác với các tổ chức cách mạng của Lào và Campuchia, như Hội Cộng sản Lào, Hội Cộng sản Khơ-me.
 • Nguyễn Ái Quốc đã chuẩn bị cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tham gia vào cuộc họp sơ khai của Đảng ở Hồng Kông vào tháng 2 năm 1930.

Cô giáo Bảo Như
Cô giáo Bảo Nhưhttps://thihocki.edu.vn
Tôi là một giáo viên hiện đang công tác tại một trường ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành giáo dục và có hơn 5 năm kinh nghiệm giảng dạy. Tôi đam mê nghề giáo và luôn cố gắng tìm kiếm những phương pháp giảng dạy mới để giúp học sinh hiểu bài tốt hơn và phát triển toàn diện về mặt trí tuệ cũng như tinh thần. Tôi tin rằng, giáo dục là chìa khóa để giải quyết nhiều vấn đề xã hội và tôi luôn cố gắng góp phần vào sự phát triển của đất nước thông qua công tác giảng dạy. Ngoài ra, tôi còn đam mê viết lách và thích đọc sách để cập nhật kiến thức mới.

- Advertisement -