Học tiếng Hàn không khó

spot_img

Đảng cộng sản ở các nước Đông Nam Á thành lập chịu ảnh hưởng bởi cơ sở lý luận nào?

Tặng cô 5 sao nha!

Đảng Cộng sản ở các nước Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar, đã thành lập dưới sự ảnh hưởng của cùng cơ sở lý luận chính trị nhưng cũng đã phát triển các cơ sở lý luận đặc thù phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của từng quốc gia cụ thể.

Cơ sở lý luận đó là cơ sở lý luận nào? Các em cùng cô giải đáp câu hỏi này nhé!

Đảng cộng sản ở các nước Đông Nam Á thành lập chịu ảnh hưởng bởi cơ sở lý luận nào?

A. Cách mạng tháng 10 Nga.

B. Các cuộc cách mạng dân chủ tư sản.

C. Chủ nghĩa khoa học xã hội.

D. Phong trào công nhân.

Đáp án đúng: A

Đảng cộng sản ở các nước Đông Nam Á thành lập chịu ảnh hưởng bởi cơ sở lý luận của cách mạng tháng 10 Nga.

Giải thích đáp án

Đảng Cộng sản ở các nước Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar, đã thành lập chịu ảnh hưởng bởi cơ sở lí luận của cách mạng tháng Mười Nga. Các đảng cộng sản này dựa theo tư tưởng chủ nghĩa Marx – Engels – Lenin và tham gia vào Quốc tế thứ ba.

Các đảng Cộng sản ở Đông Nam Á đã xây dựng các chương trình và chính sách dựa trên lý thuyết Marx – Lenin, chủ yếu là về cách thức cách mạng, giải phóng dân tộc, xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa và quan hệ kinh tế xã hội chủ nghĩa.

đảng cộng sản ở các nước đông nam á thành lập chịu ảnh hưởng bởi cơ sở lý luận nào

Quốc tế thứ 3 là gì?

Quốc tế thứ ba là một tổ chức cách mạng của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Nó được thành lập vào năm 1919 bởi Lenin và các đảng cộng sản khác để đối lập với Quốc tế thứ hai (hay Quốc tế Xã hội chủ nghĩa) và Quốc tế thứ nhất (hay Quốc tế Công xã). Quốc tế thứ ba hoạt động cho đến năm 1943 khi bị giải thể.

Quốc tế thứ ba bị giải thể vào năm 1943 do sự bất đồng giữa các đảng cộng sản về chiến lược và chính sách trong thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ hai. Đặc biệt là sự bất đồng giữa Liên Xô và các đảng cộng sản ở Tây Âu về việc hợp tác với các chính quyền dân chủ tư sản.

Quốc tế thứ 3 là gì

Tư tưởng chủ nghĩa Marx – Engels – Lenin

Tư tưởng chủ nghĩa Marx – Engels – Lenin (hay còn gọi là chủ nghĩa MEL) là học thuyết chính trị của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức. Nó được sáng lập bởi Karl Marx và Friedrich Engels, và được phát triển kế thừa bởi Vladimir Ilyich Lenin.

Hệ thống này đặt trọng tâm vào cách thức cách mạng, xây dựng xã hội chủ nghĩa và giải phóng dân tộc.

Theo chủ nghĩa MEL, xã hội được chia thành hai giai cấp chính: giai cấp tư sản (chủ nghĩa tư bản) và giai cấp vô sản (công nhân lao động). Giai cấp tư sản tận dụng lao động của giai cấp vô sản để sản xuất và thu lợi cho chính họ, gây ra sự bất công và chia rẽ trong xã hội.

Để giải quyết vấn đề này, chủ nghĩa MEL đề xuất cách thức cách mạng xã hội chủ nghĩa, trong đó các phương tiện sản xuất (đất đai, máy móc, tài nguyên) sẽ thuộc về toàn bộ nhân dân. Các quyết định về sản xuất sẽ được đưa ra bởi chính nhân dân thông qua các cơ quan đại diện dân chủ.

đảng cộng sản ở các nước đông nam á thành lập chịu ảnh hưởng bởi cơ sở lý luận nào

Chủ nghĩa MEL cũng đặt trọng tâm vào giải phóng dân tộc, bởi vì họ cho rằng các nước thuộc đế quốc bị bóc lột và đánh cắp tài nguyên của mình bởi các nước đế quốc. Theo chủ nghĩa MEL, giải phóng dân tộc là một phần của cách thức cách mạng xã hội chủ nghĩa, và chỉ khi các nước độc lập và tự do mới có thể hợp tác với nhau để xây dựng một thế giới công bằng và bình đẳng.

Với sự phát triển và áp dụng của tư tưởng chủ nghĩa MEL, nhiều quốc gia trên thế giới đã thực hiện các cách thức cách mạng xã hội chủ nghĩa và giải phóng dân tộc, trong đó có Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cuba và Triều Tiên.

Các đảng Cộng sản ở Đông Nam Á đã áp dụng lý thuyết của Marx – Lenin như thế nào trong thực tiễn?

Các đảng Cộng sản ở Đông Nam Á đã áp dụng lý thuyết của Marx-Lenin vào thực tiễn bằng cách triển khai các chính sách và chương trình với mục tiêu giải phóng dân tộc, xây dựng xã hội chủ nghĩa và quan hệ kinh tế xã hội chủ nghĩa.

đảng cộng sản ở các nước đông nam á thành lập chịu ảnh hưởng bởi cơ sở lý luận nào

1. Giải phóng dân tộc: Các đảng Cộng sản ở Đông Nam Á đã áp dụng lý thuyết Marx – Lenin về giải phóng dân tộc, với mục tiêu chống lại chủ nghĩa đế quốc và đấu tranh cho độc lập và tự do cho dân tộc. Ví dụ, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực hiện chiến lược giải phóng dân tộc, kết hợp với chiến lược cách mạng, để đánh bại các lực lượng đế quốc Pháp và thực hiện độc lập cho Việt Nam.

2. Xây dựng xã hội chủ nghĩa: Các đảng Cộng sản ở Đông Nam Á đã áp dụng lý thuyết Marx – Lenin về xã hội chủ nghĩa để xây dựng một xã hội công bằng và bình đẳng hơn. Họ đã thực hiện các chính sách như thuộc địa hóa đất đai, thuộc địa hóa ngân hàng và các công ty lớn, tăng cường vai trò của nhà nước trong kinh tế và xã hội.

3. Quan hệ kinh tế xã hội chủ nghĩa: Các đảng Cộng sản ở Đông Nam Á đã thực hiện các chính sách để phát triển kinh tế xã hội chủ nghĩa, bao gồm các chính sách về nông nghiệp, công nghiệp và thương mại. Họ đã thực hiện các chính sách như thuộc địa hóa ngành công nghiệp và các tài nguyên, tăng cường đầu tư và phát triển kinh tế, và tăng cường vai trò của nhà nước trong quản lý kinh tế.

Tuy nhiên, các đảng Cộng sản ở Đông Nam Á cũng phải đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn trong việc áp dụng lý thuyết của Marx-Lenin vào thực tiễn, bao gồm các thách thức về tài nguyên, quản lý và thực thi các chính sách, cũng như sự phản đối của các lực lượng bên ngoài.

Cô giáo Bảo Như
Cô giáo Bảo Nhưhttps://thihocki.edu.vn
Tôi là một giáo viên hiện đang công tác tại một trường ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành giáo dục và có hơn 5 năm kinh nghiệm giảng dạy. Tôi đam mê nghề giáo và luôn cố gắng tìm kiếm những phương pháp giảng dạy mới để giúp học sinh hiểu bài tốt hơn và phát triển toàn diện về mặt trí tuệ cũng như tinh thần. Tôi tin rằng, giáo dục là chìa khóa để giải quyết nhiều vấn đề xã hội và tôi luôn cố gắng góp phần vào sự phát triển của đất nước thông qua công tác giảng dạy. Ngoài ra, tôi còn đam mê viết lách và thích đọc sách để cập nhật kiến thức mới.

- Advertisement -