Lịch sử

Nguyên nhân nào thúc đẩy các quốc gia trên thế giới hình thành liên minh chống phát xít?

Hình thành liên minh chống phát xít là một sự kiện quan trọng trong lịch sử thế giới. Liên minh chống phát xít bao...

Nội dung nào không phải là hậu quả của chiến tranh thế giới thứ hai?

Chiến tranh thế giới thứ hai là cuộc chiến tranh tàn khốc nhất trong lịch sử nhân loại, đã để lại hậu quả nặng...

Lực lượng nào là trụ cột trong cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít?

Lực lượng trụ cột trong cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít là các nước đã đứng đầu khối Đồng minh và phối hợp...

Sự kiện nào buộc Mỹ phải từ bỏ chính sách trung lập và tham gia cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai?

Mỹ phải từ bỏ chính sách trung lập và tham gia cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai sau 1 sự kiện quan trọng...

Trong quá trình đẩy lùi quân phát xít Đức, hồng quân Liên Xô đã giải phóng được những nước nào?

Hồng quân Liên Xô đã phải đánh đổi hàng triệu sinh mạng để đánh bại quân phát xít và giành lại chủ quyền cho...

Nhật Bản đầu hàng không phải vì lí do nào sau đây?

Ngày 15 tháng 8 năm 1945, Thiên hoàng Hirohito đã đọc bài diễn văn Gyokuon-hōsō trên đài phát thanh để tuyên bố Nhật Bản...

Liên minh chống phát xít hình thành năm 1942 thường được gọi là gì?

Liên minh chống phát xít là một khối liên minh quân sự và chính trị giữa các nước chống lại chủ nghĩa phát xít...

Sự kiện nước Đức kí văn bản đầu hàng không điều kiện ngày 9-5-1945 có ý nghĩa gì?

Sự kiện nước Đức kí văn bản đầu hàng không điều kiện ngày 9-5-1945 là một trong những sự kiện quan trọng nhất của...

Tháng 6 – 1941, phát xít Đức quyết định tấn công liên xô vì?

Vào tháng 6 năm 1941, chủ nghĩa phát xít Đức quyết định tiến hành một cuộc tấn công lớn vào Liên Xô (Soviet) trong...

Đăng ký theo dõi

Bài viết mới