Hóa học

Mn trong hóa học là gì? Các tính chất và ứng dụng của Mangan trong đời sống

Mn là ký hiệu hóa học của nguyên tố Mangan, có số nguyên tử là 25 và khối lượng nguyên tử chuẩn là 54,938045....

m trong hóa học là gì và cách tính toán khối lượng của một chất

Đây là một câu hỏi thường gặp khi học môn hóa học. Trong bài viết này, cô sẽ sẽ giải thích cho các em...

Khám phá tính chất hóa học độc đáo của Hydro – Nguyên tố cấu thành vạn vật

Hydro là nguyên tố nhẹ nhất và tồn tại ở thể khí với nguyên tử khối bằng 1. Hydro thuộc nhóm IA và là...

Tính chất hóa học của nước: Khám phá đặc trưng và ứng dụng

Nước (H2O) là một hợp chất hóa học gồm hai nguyên tố hydro và oxy. Nước có vai trò quan trọng trong cuộc sống...

Nguyên tắc chung của phép phân tích định tính là?

Phương pháp phân tích định tính trong hóa học là một phương pháp quan trọng để xác định các chất có mặt trong mẫu...

Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 hiện tượng xảy ra là?

Phản ứng trao đổi ion giữa axit và bazơ là một loại phản ứng hóa học xảy ra khi hai chất có tính axit...

Nhóm gồm các chất khí đều khử được CuO ở nhiệt độ cao là?

CuO là công thức hóa học của oxit đồng(II), một hợp chất hóa học được tạo thành từ nguyên tố đồng (Cu) và oxi...

Khí oxi nặng hơn không khí bao nhiêu lần?

Công thức hóa học của khí oxi là O2 và so với không khí thì khí Oxi nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần....

Đăng ký theo dõi

Bài viết mới