Học tiếng Hàn không khó

spot_img

Bài tập: Energy is fundamental to human beings, especially to poor people – the one – third of humanity

Tặng cô 5 sao nha!

Dựa vào đoạn văn dưới đây để trả lời các câu hỏi. trong bài viết này cô sẽ giúp cả em trả lời các câu hỏi trắc nghiệm Anh 11 này 1 các đơn giản hơn nhé!

Cùng bắt đầu nào!

Dịch nghĩa Energy is fundamental to human

Energy is fundamental to human beings, especially to poor people – the one – third of humanity that does not have modern energy supplies like electricity, with which their life could be improve.

Many people who live in countryside have to gather fuel wood. This takes a lot of time. Moreover, it causes indoor air pollution because of heavy smoke. For many people living in rural areas in developing countries of the world, biogas is the large energy resources available and costs almost nothing. The main use of biogas is for cooking and heating. As biogas is smoke-free, it helps solve the problem of indoor air pollution. Moreover, plant waste and animal manure cost almost nothing.

The tendency to use renewable energy sources is on the increase when non-renewable ones are running out. In the near, people in the developing countries may use wind or sea waves as the environment-friendly energy sources.

Trước tiên, tóm tắt đoạn văn trên kia nói gì?

Đoạn văn trên nhấn mạnh vai trò quan trọng của năng lượng đối với con người, đặc biệt là đối với những người nghèo. Các vùng quê thường phải sử dụng củi để nấu ăn và sưởi ấm, tuy nhiên điều này tốn thời gian và gây ô nhiễm không khí. Biogas là nguồn năng lượng rẻ nhất và lớn nhất dùng cho nhu cầu nấu ăn và sưởi ấm ở các vùng nông thôn của các nước đang phát triển.

Dưới đây là phần dịch nghĩa của đoạn văn vừa rồi. Các em so sánh và đối chiếu để xem từ vựng và trấu trúc ngữ pháp được sử dụng ở đoạn văn trên nhé!

Năng lượng là nền tảng cơ bản của con người, đặc biệt là đối với những người nghèo – một phần ba dân số thế giới không có nguồn cung cấp năng lượng hiện đại như điện, để cải thiện cuộc sống của họ. Nhiều người sống ở vùng nông thôn phải tập hợp gỗ nhiên liệu.

Nhiều người dân quê phải đi lấy củi. Điều này mất rất nhiều thời gian. Hơn nữa, nó gây ô nhiễm không khí trong nhà vì khói nhiều. Đối với nhiều người sống ở các vùng nông thôn ở các nước đang phát triển trên thế giới, khí sinh học là nguồn năng lượng lớn sẵn có và hầu như không tốn kém. Công dụng chính của khí sinh học là để đun nấu và sưởi ấm. Vì khí sinh học không khói, nó giúp giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí trong nhà. Hơn nữa, chất thải thực vật và phân gia súc hầu như không tốn kém gì.

Xu hướng sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo đang gia tăng khi các nguồn năng lượng không thể tái tạo đang dần cạn kiệt. Trong tương lai gần, người dân các nước đang phát triển có thể sử dụng gió hoặc sóng biển làm nguồn năng lượng thân thiện với môi trường.

Trả lời các câu hỏi Energy is fundamental to human

Câu số 1: What is the role of energy to human beings?

(Nêu vai trò của năng lượng đối với con người?)

A. unimportant (không quan trọng)

B. unnecessary (không cần thiết)

C. necessary (Cần thiết)

D. fundamental (Cơ bản)

Đán án đúng: D

Giải thích: Dựa vào câu “Energy is fundamental to human beings…”

fundamental (adj): cơ bản, quan trọng nhất

Dịch: Năng lượng là một điều cơ bản đối với con người…

Câu số 2: What do poor people in countryside do to have energy?

(Người nghèo ở nông thôn làm gì để có năng lượng?)

A. They look for coal (Họ tìm than)

B. They gather fuel wood (Họ lấy củi)

C. They look for oil (Họ tìm dầu)

D. They use gas cookers (Họ sử dụng bếp ga)

Đáp án đúng: B

Giải thích: Dựa vào câu “Many people who live in countryside and mountainous areas have to gather fuel wood.”

Dịch: Nhiều người sống ở nông thôn và vùng núi phải gom củi để đốt.

Câu số 3: How long does it take to gather fuel wood in the countryside?

(Thời gian để thu thập củi ở nông thôn là bao lâu?)

A. Not much time (Không có nhiều thời gian)

B. A lot of time (Nhiều thời gian)

C. Very little time (Rất ít thời gian)

D. Half an hour a day (Nửa giờ một ngày)

Đáp án đúng: B

Giải thích: Dựa vào câu “Many people who live in countryside and mountainous areas have to gather fuel wood. This takes a lot of time.”

Dịch: Nhiều người sống ở nông thôn và vùng núi phải gom củi để đốt. Điều này tốn khá nhiều thời gian.

Câu số 4: According to the passage, what energy sources do poor people often use for fuel?

(Theo đoạn văn, người nghèo thường sử dụng những nguồn năng lượng nào để làm chất đốt?)

A. oil (dầu)

B. wood (gỗ)

C. nuclear energy (năng lượng hạt nhân)

D. petrol (xăng dầu)

Đáp án đúng: B

Giải thích: Dựa vào câu “…biogas is the large energy resources available and costs almost nothing”

Dịch: … khí sinh học là nguồn năng lượng lớn có sẵn và gần như không tốn một đồng.

Câu số 5: What is the main use of biogas?

(Công dụng chính của khí sinh học là gì?)

A. It is used mainly for cooking and heating. (Nó được sử dụng chủ yếu để nấu ăn và sưởi ấm.)

B. It is mainly used for lighting. (Nó được sử dụng chủ yếu để chiếu sáng)

C. It is mainly used for operating. (Nó chủ yếu đề vận hành)

D. It is mainly used for producing in factories. (Nó được sử dụng chủ yếu để sản xuất trong các nhà máy)

Đáp án đúng: A

Giải thích: Dựa vào câu “The main use of biogas is for cooking and heating.”

Dịch: Công dụng chính của khí sinh học là để nấu ăn và sưởi ấm.

Câu số 6: According to the passage, what is the most awful effect of using fuel wood?

(Theo đoạn văn, tác hại của việc sử dụng củi là gì?)

A. It causes indoor air pollution. (Nó gây ô nhiễm không khí trong nhà)

B. It may cause fire. (Nó có thể gây cháy)

C. It damages their houses. (Nó làm hỏng nhà của họ)

D. It affects the local scenery. (Nó ảnh hưởng đến cảnh quan địa phương)

Đáp án đúng: A

Giải thích: Dựa vào câu “Moreover, it causes indoor air pollution because of heavy smoke.”

Dịch: Hơn nữa, việc thu gom củi gây ra ô nhiễm không khí trong nhà do khói nặng nề.

Câu số 7: Why, according to the passage, is biogas introduced to poor people?

(Theo đoạn văn, tại sao khí sinh học được sử dụng cho người nghèo?)

A. Because it is easy to use (Vì nó dễ sử dụng)

B. Because it is not harmful (Vì nó không có hại)

C. Because they like it (Vì họ thích nó)

D. Because it is the largest energy resources available in the countryside and cheap

(Vì đây là nguồn năng lượng lớn nhất hiện có ở nông thôn và rẻ)

Đáp án đúng: D

Giải thích: Dựa vào câu “…biogas is the large energy resources available and costs almost nothing”

Dịch: … khí sinh học là nguồn năng lượng lớn có sẵn và gần như không tốn một đồng.

Câu số 8: What, according to the passage, are the main advantages of using biogas?

(Theo đoạn văn, những ưu điểm chính của việc sử dụng khí sinh học là gì?)

A. It is smoke-free. (Nó không khói)

B. It costs almost nothing. (Nó hầu như không tốn kém gì)

C. It is clean because it is smoke-free and costs almost nothing. (Nó sạch sẽ vì nó không khói và hầu như không tốn kém gì)

D. It is clean (Nó sạch)

Đáp án đúng: C

Giải thích: Dựa vào câu “For many people living in rural areas in developing countries of the world, biogas is the large energy resources available and costs almost nothing.”

Dịch: Với nhiều người sống ở vùng nông thôn ở các nước đang phát triển, biogas là nguồn năng lượng lớn và rẻ nhất để sử dụng.

Câu số 9: The tendency to use renewable energy sources ____.

(Xu hướng sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo ____.)

A. goes up (đi lên)

B. goes down (đi xuống)

C. fluctuates (dao động)

D. levels (mức)

Đáp án đúng: A

Giải thích: Dựa vào câu “The tendency to use renewable energy sources is on the increase when non-renewable ones are running out.”

Dịch: Xu hướng sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo đang tăng lên khi các nguồn năng lượng không tái tạo đang cạn kiệt.

Câu số 10: What, according to the passage, may be used as the environment-friendly energy sources/ .

(Theo đoạn văn, chất nào có thể được sử dụng làm nguồn năng lượng thân thiện với môi trường)

A. Nuclear energy (Năng lượng hạt nhân)

B. Coal (Than đá)

C. Wind and sea energy (Năng lượng gió và biển)

D. Oil (Dầu mỏ)

Đáp án đúng: C

Giải thích: Dựa vào câu “In the near, people in the developing countries may use wind or sea waves as the environment-friendly energy sources.”

Dịch: Trong tương lai gần, người dân ở các nước đang phát triển có thể sử dụng gió hoặc sóng biển như các nguồn năng lượng thân thiện với môi trường.

Cô giáo Bảo Như
Cô giáo Bảo Nhưhttps://thihocki.edu.vn
Tôi là một giáo viên hiện đang công tác tại một trường ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành giáo dục và có hơn 5 năm kinh nghiệm giảng dạy. Tôi đam mê nghề giáo và luôn cố gắng tìm kiếm những phương pháp giảng dạy mới để giúp học sinh hiểu bài tốt hơn và phát triển toàn diện về mặt trí tuệ cũng như tinh thần. Tôi tin rằng, giáo dục là chìa khóa để giải quyết nhiều vấn đề xã hội và tôi luôn cố gắng góp phần vào sự phát triển của đất nước thông qua công tác giảng dạy. Ngoài ra, tôi còn đam mê viết lách và thích đọc sách để cập nhật kiến thức mới.

- Advertisement -