Địa lý

Sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của nước ta từ khi đổi mới đến nay diễn ra theo xu hướng?

Sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của nước ta từ khi đổi mới là một quá trình không ngừng nhằm tăng cường...

Tại sao vùng Tây Nguyên có mức độ tập trung công nghiệp thấp?

Tây Nguyên có mức độ tập trung công nghiệp thấp, nhưng đó không phải là điều xấu. Tây Nguyên còn giữ được nét đẹp...

Một trong những vấn đề lớn đối với việc phát triển rừng ở Tây Nguyên là gì?

Việc phát triển rừng ở Tây Nguyên không chỉ mang lại lợi ích cho kinh tế - xã hội mà còn góp phần bảo...

Biện pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả ngành trồng trọt ở các đồng bằng ven biển Bắc Trung Bộ là?

Ngành trồng trọt ở các đồng bằng ven biển Bắc Trung Bộ là một ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam. Các đồng...

Sự phân bố các nhà máy điện của nước ta có đặc điểm chung là?

Sự phân bố các nhà máy điện của nước ta là một vấn đề quan trọng và thú vị. Các nhà máy điện được...

Các mặt hàng nhập khẩu của nước ta ngày càng đa dạng chủ yếu do?

Các mặt hàng nhập khẩu của nước ta ngày càng đa dạng là một dấu hiệu tích cực cho sự phát triển kinh tế...

Các dân tộc ít người của Trung Quốc phân bố rải rác ở khu vực nào sau đây?

Theo thống kê năm 2020, Trung Quốc có 56 dân tộc được chính quyền công nhận. Người Hán là dân tộc lớn nhất và...

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những khó khăn biến động về kinh tế của liên bang nga đầu thập niên 90 của thế...

Cuối thập niên 80, Nga đã đối mặt với tình trạng khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, tình trạng nợ nần tăng cao và...

Địa hình nước ta đa dạng phổ biến và quan trọng nhất là?

Đất nước ta có rất nhiều dạng địa hình khác nhau từ núi cao, đồng bằng phẳng lặng cho tới vùng đất đầm lầy....

Đăng ký theo dõi

Bài viết mới